söndag 2 februari 2014

Vi bygger språk tillsammans!Vi har under ett par månader jobbat aktivt med språkbyggande undervisning i vår etta. I klassen går det 26 elever och 13 av dessa har annat modersmål än svenska. Det är en mycket stor spridning vad gäller hur långt varje barn har kommit i sin språkutveckling och enligt forskning och våra egna hjärtan vill vi bygga språket tillsammans i blandade grupper där vi ger och får ord och begrepp av varandra. Allt i Vygotskijs anda.

Vi har delat in klassen i tre lika stora grupper och jobbar 2-3ggr varje vecka enligt ett rullande schema. Vi kallar arbetet Sol, vind och vatten - något som vi alla behöver=)
Jag håller i en station där vi bygger ordförråd utifrån bilder där vi först berättar vad vi ser på bilden för att sedan berätta något om vad vi tänker kring det vi ser.
Första tillfället stannade vi bara vid själva begreppet "ordförråd" - vad är ett förråd? Finns det olika förråd? Har ni förråd hemma? - Skafferi, sa en elev - det har vi hemma hos oss! Vad är det för skillnad på skåp och garderob, byrå och skänk?
Vidare berättade jag att NN kan ca 6000 ord på somaliska, och NN kan ca 6000 ord på kurdiska - och vet ni....jag kan inte ett enda! Kan ni lära mig? Oj, vad de ville det! Nu fick alla barn berätta på sitt språk vad de såg på bilden som vi utgick ifrån. Jag berättade vidare att jag kan ca 50000 ord på svenska...wow nästan skrek barnen...de tyckte det lät mycket konstigt! Efter att ha pratat mycket om att vi är varandras hjälpare och fiffiga kompisar är barnen mycket uppmärksamma på när de får ett nytt ord från ngn annan och det har faktiskt varit barn som sagt: TACK till sin fiffiga kompis!

I stationen där min kollega och speciallärare Helen är, får barnen utgå från storböcker, jobba med läsinlärningens delar, smaka på ord, dela upp meningar, jobba med syntes och analys, begreppen ljud, bokstav, ord, mening och stycke. 
Vi börjar våra tillfällen på samma sätt och avslutar likaså. Barnen får i dörröppningen stå och vänta på att få koden som tar dem in i språkrummet...oftast är det att klappa stavelser eller sätta ihop stavelser till ett ord. Nu är suget efter allt fler stavelser uppenbart=)!
Sedan är det alltid veckans ramsa som görs som uppvärming och avslut.

Hos min andra kollega hamnar vi i rimrummet - där de utgår från kortare böcker oftast på rim. De skapar nya rim och skriver egna meningar utifrån rimparen som de lyssnat efter. Då denne kollega också är musiklärare sker träningen och " ramsningen" tillsammans med att takten hålls med hjälp av klapp på knän osv.

Genom detta arbete ser vi ett sug hos våra elever att lyssna efter spännande saker i språket...samtalen kring bilderna tar allt djupare form. Senast pratade vi om bilden här ovan om vattnets fryspunkt och temperaturen i sjöar under istäcket - vi pratade även om "i månens sken" - då vi fantiserade om vad vi skulle se utav bilden om det var natt.....då gjorde en pojke oss uppmärksamma på att det visst inte är månen som lyser, utan solen som lyser på månen som då reflekterar ljuset så att det ser ut som om det är månen som lyser.

Om vi har det roligt på våra lektioner .....GISSA!!!!

2 kommentarer:

  1. Så inspirerande att läsa hur ni bygger språk hos er. Jag tänker genast att jag och mina kollegor ska göra något liknande och då koppla till matematiken (så jag får vara med). Ska hitta en innehållsrik bild där vi kan hitta alla möjliga ord och matematiska begrepp. Så roligt! Läggs genast in i min "idélista". Tack för inspiration!

    SvaraRadera
  2. Hej Frida! Tack för de orden! Ja, det är ett jättefint arbetssätt och barnen äger verkligen språket till bilden - är säker på att om vi jobbar en gång till med samma bild kommer vi att få fram än djupare samtal

    Kram!

    SvaraRadera