lördag 2 juli 2016

Jag väljer att lyssna på unga i Almedalen...

Imorgon flyger jag till Almedalen, för tredje året i rad väljer jag att ta pengar ur egen ficka samt förändra skolan och synen på våra unga med ett steg i taget. Jag vet att jag inte har makt att förändra allt, men jag har faktiskt makt att göra vad jag vill på min semester och med mina pengar. Jag är en av bakgrundsfigurerna till #skolvåren som nu gör sitt fjärde år på ön och vårt nätverk har blivit större och större.

I år bestämde vi oss för att tillsammans med @FlerUnga samarbeta för att kunna ge möjligheten för våra unga, hungriga, kunniga och alldeles makalöst kompetenta unga vuxna att nå ännu längre ut i maktens korridorer. De är de som är framtiden…eller, som vår härlige vän Behrang Miri säger – de är SAMTIDEN!


Det är alldeles galet att debatten allt som oftast samtalar OM unga istället för MED unga. Därför väljer vi att i år lyssna på unga! Du kan följa oss under veckan på facebook twitter och instagram...(skolvåren)

I varje människa finns det en oerhörd kraft, en kraft som allteftersom vi blir äldre ökar eller minskar beroende på vilka som verkligen lyssnar på oss och hur vi får möjlighet att påverka, pröva och ompröva. Att bli sedd och lyssnad på är något som många ungdomar inte känner att de blir…märkligt nog. Varför inte stanna upp och verkligen lyssna, tag hjälp av den kraft och den energi som unga verkligen tillför i debatten, för att inte tala om all den kunskap de besitter. 

I år har vi ett fantastiskt startfält med personer som kommer att lyssna på unga, vi kommer att röra oss inom 3 stora områden därav digitalisering, hållbarhet och jämställdhet och är övertygade om att var och en av dessa deltagande lyssnare kommer att gå ifrån våra walk n´talks lite klokare och med fler och större insikter än tidigare. Här kan du läsa om våra "lyssnande dragplåster" och varför även de väljer att lyssna på unga i Almedalen...Jag pratade en gång med en mycket kunnig ung man som varit engagerad i olika elevråd genom hela sin skoltid, och som nu nyss hade tagit studenten. Han ställde frågan varför elevers delaktighet och inflytande fortfarande många gånger hamnar på nivån om maten i matsalen, läxors vara eller inte vara etc…var finns den verkliga möjligheten att få påverka sin samtid?
År efter år sitter varje skola och använder kompetensutvecklingsdagar och planerningsdagar till att utvärdera sina årliga mål, och inte sällan ser man i elevenkäterna att eleverna inte känner att de får bestämma eller påverka sin utbildning…och vad betyder det? Är det så att vi snabbt bara skyndar över detta med svaret att,” ja men vad vet barnen i denna ålder att de ska veta då? Vi har ju en läroplan som säger vad vi ska lära ut…och med stigande ålder och mognad kommer ju möjligheten att ta ansvar över  sitt lärande…” Jag vägrar att stanna där - HUR kan vi tänka och göra annorlunda?
Jag väljer alltså att ägna en vecka åt att vara i Almedalen, medverka och samskapa med massor av fantastiska unga människor och jag vet att jag kommer att vara en hel del klokare när jag kommer hem därifrån!
Många är bilderna och texterna som sprids över världen om konsekvenser av Brexit – men denna bild nedan påverkade mig väldigt mycket och hjälper mig i övertygelsen om att framtiden skapar vi i samtiden och de beslut som vi väljer att ta påverkar andra än mig själv i mycket större grad än de påverkar mig.
Jag väljer att lyssna på unga i Almedalen för det är min skyldighet att påverka det jag kan i samtiden för att framtiden ska kunna bli ännu bättre för dem som vi lämnar över ansvaret till, dem det verkligen påverkar – våra barn och unga.