torsdag 11 maj 2017

Programmering och taluppfattning i ettan!

Alltså, jag har ju bara världens tur! Tänk att få umgås med världens bästa ettor varje dag! Alla dagar är kantade av massor av guldstunder, vart och ett värt sitt eget blogginlägg, men ibland hinns det inte med! Men idag, då är det bara tvunget!
Idag har vi arbetat med bla detta:
"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga....Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem."
Lgr 11 Kapitel 1 Skolans uppdrag s 9
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
För ett tag sedan fick barnen utforska och undersöka hur våra blue-bots fungerar. Vi vet ju nu att programmering har kommit in i kursplanen för bl a matematik och teknik och det är inte svårt att hitta kopplingar till flera ämnen samt i läroplanens kapitel 1 & 2.
Förra gången använde vi vår hundramatta som grund för programmeringen. Det fanns således flera syften med detta. Ett var att träna addition och subtraktion samt att lära känna blue-botens funktioner och vilka kommandon som man behöver ge den.
Idag repeterade vi hundramattan igen och denna gång med ytterligare ett syfte, nämligen att dels förstå hur hundramattan är uppbyggd och skapa en vidare kunskap om densamma och dels att visa barnen att oavsett hur smart en robot är kan den aldrig vara smartare än barnens egna hjärnor!
Hur gjorde vi då?
Jo, barnen satte ut robotarna på anvisad ruta på mattan och alla fick uppdraget "plus 3"....Här skyndade sig barnen att lösa uppgiften genom att trycka 3 ggr på kommandot "framåt + gå"....Mycket spännande då en robot då gick från 67 till 37 (uppåt i mattan) en annan från 16 till 46....hur kunde det bli så?

Att gå från 89 till 90, 100 och 99 skapade funderingar och just hör blev det så tydligt för barnen att roboten gör det som de ger som kommando men den kan inte räkna alls! Dessutom hade barnen kopplat bort sin egen förståelse för matematik då de var så ivriga att "köra"!
Vilka underbart spännande tankar, utrop, aha-upplevelser detta gav! För att inte tala om när man upptäckte att den smartaste lösningen på 41-10 var att istället för att gå en massa massa steg och sedan komma fram till 31, utropa att "åååååh, vi kunde ju bara ha gått ett steg!"
Här får ni en inblick i den verklighet jag får vara i!Vi avslutade med att prova att göra "bilbanor" åt våra robotar. Längtar galet mycket tills nästa gång!

lördag 3 december 2016

IKT+engelska=underbart språkutvecklande!

Under 5 veckor har halva fyran jobbat med Ninna på engelskan en timme varje fredag.
Efter tillfälle 2 sa barnen:
“Det är roligt för jag gillar att spela. Man lär sig att spela och lyssna på instruktioner och kommunicera på engelska. Man lär sig engelska på jätteroligt sätt. Vi kan tipsa om att man lär sig mycket engelska när man spelar olika spel. Jag tycker att det är roligt för jag gillar att spela. Bra för att man måste läsa och förstå instruktioner. Man läser och lär sig ord sen när man pratar engelska så kommer orden”
Fokusområde detta projekt är “Kommunicera”
CI:
 • olika teman
 • intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter
 • åsikter, känslor och erfarenheter
 • vardagsliv och hur man lever där engelska används
“Tala, skriva och samtala”
CI:
 • Tal och skrift: presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar
 • Språkliga strategier: förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal
Förmågorna som tränas:
förstå
tolka
anpassa språket
reflektera
kommunicera
använda språkliga strategier
formulera
Vägen dit kantas av spelande i The Sims.
Vi samlar ord som kan behövas för att förklara vad man gör i spelet.

Upplägg:
5 tillfällen a´60min
Vägen kantas av  spelet The Sims Freeplay
Samla ord ni stöter på i er ordlista
Ta screenshots som stöd inför ert skrivande
Gör e-bok i Book Creator
Skriv text, träna er att läsa
Spela in

Taget från Ullis skolsidaStruktur på skrivandet:
 1. berätta om hela staden - vad finns där?
 2. berätta om ett hus - använd så många husord som möjligt
 3. berätta om personerna
 4. hur måste man sköta simmarna?
 5. vad gör simmarna?
 6. vad kan simmarna göra tillsammans
wordlist-the-sims-med-svenska Här kan du se den slutliga ordlistan som gruppen gemensamt fick ihop - 75 ord!
Skrivuppgiften gick bla ut på att använda minst 15 av de nyvunna orden i sin text.

Flera elever uttryckte att ordlistan och målet hjälpte dem att utvidga, förbättra och anpassa sin text, samt att de utmanat sig till en nivå de inte trodde de kunde!Här under kommer 3 av 4 slutresultat - inte klokt vad fyror hinner göra på bara 5 tillfällen! Är sååå stolt! det handlar om att våga, att utmana, att stötta och aldrig aldrig sluta tro på ungarnas förmåga!!!
lördag 2 juli 2016

Jag väljer att lyssna på unga i Almedalen...

Imorgon flyger jag till Almedalen, för tredje året i rad väljer jag att ta pengar ur egen ficka samt förändra skolan och synen på våra unga med ett steg i taget. Jag vet att jag inte har makt att förändra allt, men jag har faktiskt makt att göra vad jag vill på min semester och med mina pengar. Jag är en av bakgrundsfigurerna till #skolvåren som nu gör sitt fjärde år på ön och vårt nätverk har blivit större och större.

I år bestämde vi oss för att tillsammans med @FlerUnga samarbeta för att kunna ge möjligheten för våra unga, hungriga, kunniga och alldeles makalöst kompetenta unga vuxna att nå ännu längre ut i maktens korridorer. De är de som är framtiden…eller, som vår härlige vän Behrang Miri säger – de är SAMTIDEN!


Det är alldeles galet att debatten allt som oftast samtalar OM unga istället för MED unga. Därför väljer vi att i år lyssna på unga! Du kan följa oss under veckan på facebook twitter och instagram...(skolvåren)

I varje människa finns det en oerhörd kraft, en kraft som allteftersom vi blir äldre ökar eller minskar beroende på vilka som verkligen lyssnar på oss och hur vi får möjlighet att påverka, pröva och ompröva. Att bli sedd och lyssnad på är något som många ungdomar inte känner att de blir…märkligt nog. Varför inte stanna upp och verkligen lyssna, tag hjälp av den kraft och den energi som unga verkligen tillför i debatten, för att inte tala om all den kunskap de besitter. 

I år har vi ett fantastiskt startfält med personer som kommer att lyssna på unga, vi kommer att röra oss inom 3 stora områden därav digitalisering, hållbarhet och jämställdhet och är övertygade om att var och en av dessa deltagande lyssnare kommer att gå ifrån våra walk n´talks lite klokare och med fler och större insikter än tidigare. Här kan du läsa om våra "lyssnande dragplåster" och varför även de väljer att lyssna på unga i Almedalen...Jag pratade en gång med en mycket kunnig ung man som varit engagerad i olika elevråd genom hela sin skoltid, och som nu nyss hade tagit studenten. Han ställde frågan varför elevers delaktighet och inflytande fortfarande många gånger hamnar på nivån om maten i matsalen, läxors vara eller inte vara etc…var finns den verkliga möjligheten att få påverka sin samtid?
År efter år sitter varje skola och använder kompetensutvecklingsdagar och planerningsdagar till att utvärdera sina årliga mål, och inte sällan ser man i elevenkäterna att eleverna inte känner att de får bestämma eller påverka sin utbildning…och vad betyder det? Är det så att vi snabbt bara skyndar över detta med svaret att,” ja men vad vet barnen i denna ålder att de ska veta då? Vi har ju en läroplan som säger vad vi ska lära ut…och med stigande ålder och mognad kommer ju möjligheten att ta ansvar över  sitt lärande…” Jag vägrar att stanna där - HUR kan vi tänka och göra annorlunda?
Jag väljer alltså att ägna en vecka åt att vara i Almedalen, medverka och samskapa med massor av fantastiska unga människor och jag vet att jag kommer att vara en hel del klokare när jag kommer hem därifrån!
Många är bilderna och texterna som sprids över världen om konsekvenser av Brexit – men denna bild nedan påverkade mig väldigt mycket och hjälper mig i övertygelsen om att framtiden skapar vi i samtiden och de beslut som vi väljer att ta påverkar andra än mig själv i mycket större grad än de påverkar mig.
Jag väljer att lyssna på unga i Almedalen för det är min skyldighet att påverka det jag kan i samtiden för att framtiden ska kunna bli ännu bättre för dem som vi lämnar över ansvaret till, dem det verkligen påverkar – våra barn och unga. 

torsdag 28 april 2016

Med några nationella prov i ryggen bubblar kreativiteten hos pedagogerna=)…

Oj så lång tid det har gått sedan jag skrev ett inlägg här på bloggen! Men om någon trodde att vi har legat på latsidan, såååååå har ni fel=)!!!
Vi har jobbat som aldrig förr, med massor av roliga saker…och sedan har vi visst haft 8 delprov i svenska och 7 delprov i matematik…så jag kommer uppdatera bloggen i efterhand.
Barnen har på ett helt fantastiskt sätt tagit sig an dessa utmaningar, de har peppat varandra, gett varandra arbetsro, så man hört en knappnål falla, misstrott sin förmåga, överträffat sig själva och framförallt – haft roligt! För precis som jag sagt innan proven, upptäckte barnen att det var ganska kul…eller till och med jättekul! En flicka sprang mot mig på skolgården på morgonen och ropade: Ska vi ha nationellt prov idag? Jag svarade ja….Åååh, vad bra, jag älskar nationella prov! svarade hon. Go’unge och finungar!
Självklart har det inte bara varit guld och gröna skogar, utan behovet av att röra sig och prata med varandra har visat sig bl a till och från maten…vi vuxna blev less på att låta tråkiga och sura…så vi provade ett annat litet trick…
Med glimten i ögat ger vi er nu….tips från coacherna=)

Kram!

lördag 2 april 2016

Är det verkligen en utopi...?

En skola för var och en - smaka en stund på det...vad innebär det för dig? För varje elev i dina klasser, grupper, skolor? Vad betyder det i verkligheten?
Otaliga är de gånger vi fått höra att vi ska ha en likvärdig skola, en skola för alla….har vi det? Regeringen har förslag på att införa lärarassistenter så att lärare får vara lärare….jag snubblar nästan på dessa ord...vad innebär det då att vara lärare? Är vågskålen nu att vi ska tillbaka till tidigare katederundervisning där min största utmaning är att skapa fantastiska powerpoints och retoriska föredrag utan att ta in den verklighet eleverna befinner sig i? Nej, självklart inte...det är det ingen som har sagt, men det är så mycket större att vara lärare än att kunna punkta upp en massa aktiviteter som jag skulle kunna överlåta till någon annan. När verkligheten ser så annorlunda ut bara i olika klassrum på vår egen enhet...än mer kanske i stora skolan i stora staden mot lilla skolan i lilla byn.
Vi ska samarbeta, rektor ska ge möjlighet och reell tid till samarbete. So far so good. Men vad innebär samarbete då? Har alla klart för sig vad som JAG behöver göra för att nå samarbete på riktigt? Är arbetsbeskrivningen tydlig? Vem ansvarar för vad och när? Hur följs det upp? Lägg märke till att jag ännu håller mig på organisationen kring arbetet som är förutsättningarna för att varje elev ska nå så långt det bara är kognitivt möjligt...det är ju det som gäller...att varje elev ska nå så långt som är möjligt. I läroplanen står det: Utbildningen inom skolväsendet “ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”...
skolverket-skolinspektionen-specialpedagogiskaskolmyndigheten (1)
Bildkälla: Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten
Hur ser en skola på vetenskaplig grund ut? Hur ser en skolas organisation ut där tankarna bakom läroplanen och skollagen är verklighet och där varje elev ges alla de förutsättningar som hen har rätt till och som KÄNNER att skolan är till för just hen. Jag vet att vi har olika lång väg dit och jag vet också att det finns de som tycker att det är omöjligt….och kanske det är det i den befintliga organisation som vi har nu...där det finns ramverk för hur många elever som “går” på en lärare...Vi lappar och lagar systemet, hittar på nya befattningar och yrkesvägar inom skolan för att nå detsamma mål som jag beskriver här ovan. Vad skulle hända om vi faktiskt gav plats för fler lärare, gav förutsättningar för oss att arbeta på det sätt som vi tror på och VET fungerar…? Hade vi sett den ofantliga lärarkris vi nu har? Om omfördelningen av resurserna från de som används till att reparera de individer som utvecklat psykisk ohälsa i högre ålder fick vara förebyggande och realla inom skolväsendet från början…

Varför brinner jag för det här, kan man kanske fråga sig….här är en förklaring till mitt engagemang, ett av mina mest lästa blogginlägg...

Tro på att inne i dig finns det en magisk värld, våga gå in....vi hjälper dig!

På vår skola arbetar vi nu strukturerat för att nå en lite längre bit på vägen till att kunna ge fler elever känslan av KASAM - känsla av samhörighet. Detta arbete leds av rektor tillsammans med mig och min förstelärarkollega Helen på skolan. Vi kallar det “Inkluderande lärmiljöer för högre måluppfyllelse ”Arbetet sker under apt-tid och mellan dessa gånger och bygger på bl a LEVLA - materialet som är framtaget i Umeå kommun, där vår skola varit del i utprovningen av materialet. Det finns i sin helhet här: www.levla.nu  och är framtaget av Erik Rova, Anna Boman och Liselott Wihlbäck.
Det är ett gediget stödmaterial som kräver en del läsande men mycket lättanvänt när man väl sätter sig ner och funderar tillsammans kring det. Det finns ett riktigt bra kartläggningsmaterial för att kunna göra en beskrivning av den situation som råder- när en elev visar tecken på att må dåligt i skolan av olika anledningar, inlärningsmässigt och eller beteendemässigt med ett stort urval av åtgärder som både ges som förslag och länkar vidare till mer information.
Här gäller det att inte skjuta stolpe ut...genom att bara låta klasslärare sitta med materialet och sedan genomföra förändringar, nej det gäller SAMARBETE där varje person som på olika sätt är kring och med barnet är med i processen. Och det är här min grundtanke kommer in...när varje person som ansvarar för sin del i styrkedjan runt en elev inser sin viktighet, sin makt att kunna ge en elev en förändring så sker mirakel! Vid vår senaste apt blev jag alldeles rörd...efter flera tillfällen och hårt GEMENSAMT arbete mha observationer, samtal etc ha kommit fram till vilka åtgärder som ska tas, genomföras och följas upp för ett eller flera barn i varje arbetslag, sker nu ett arbete mot (eller för=)) det som vi alla (förhoppningsvis) vill se hos våra elever...nämligen ett barn med bibehållet självförtroende och en känsla av att vara viktig, vara lyssnad till, vara trygg och känna samhörighet trots sina eventuella svårigheter kunna utvecklas till den fantastiska krabat som den har rätt till och att senare i livet kunna säga att skolan , det var en viktig plats för mig, skolan var till för MIG.

Det här var några av mina tankar som jag ville dela med mig av idag...en lördag i slutet av påsklovet.. Flera av mina tankar om skola och lärande finns att läsa här: www.itinspiratoren.blogspot.sehttp://pedagogvasterbotten.se/author/ninnakristiansen/
Facebook: Itinpiratören Ninna Kristiansen
Twitter: @ninkri
Vår klassblogg: www.ugglornasnaste.moobis.se

Jag utbildar mig nu till skolcoach, och har lång erfarenhet av att föreläsa om ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Vill du veta mer om det för konsultation eller eventuellt samarbete är du välkommen att kontakta mig:
profilbild Ninna

torsdag 10 mars 2016

Matematik+språk=sant!

Under de gångna åren har jag haft fokus på språket i undervisningen i matematik. Vi har läst och hört om språkutvecklande arbetssätt och språk i alla ämnen, som något av det viktigaste för att öka måluppfyllelsen i svensk skola. Vi har sett gedigna arbeten såsom Läsfixarna som stöd för läsförståelsen och flertalet läsförståelsestrategier som stöd för lärandet utvecklas och spridas som aldrig förr, nu när skolfrågor och skolutveckling “got viral”.
Scaffolding - “modella” har kommit i ropet igen efter en period där elevens egna arbete haft stor genomslagskraft där beting satts, stoppsida samt eget arbete varit förrädiskt för det viktiga gemensamma lärandet och de grundläggande tankarna i Vygotskijs fotspår.

Under terminernas gång har vi jobbat oss igenom de fyra räknesätten med språket som grund, där tillvägagångssättet varit:
 • vi samlar ord som vi tycker hör till det aktuella räknesättet
 • vi jobbar med orden/begreppen och tar T-P-S till hjälp (Think-Pair-Share)
 • vi skriver egna meningar till begreppen

Ibland har vi startat med en modelltext där jag skrivit texten och nyckelorden är understrukna, sedan har vi jobbat med dessa ord på samma sätt som ovan. Här har vi blivit hjälpta av läsfixaren Detektiven.
Jag ser att detta strukturerade arbete hjälper många av eleverna, speciellt när vi sedan arbetar med exempelvis textuppgifter där barnen då stöter på ett begrepp som då ger dem en direkt hint om vilket räknesätt som de ska använda.

Det får mig, som pedagog att tänka till innan lektionerna, där språkmålen stått lika högt i kurs som mattemålen. Mina planeringar har haft ett annat fokus än tidigare och jag har varit mån om att uttrycka mig på ett sätt som stöder förståelsen för barnen som har svenska som sitt andraspråk.

När en flicka som haft svårt med begreppen och det matematiska språket komma fram efter en lektion om skillnaden mellan multiplikation och division och säga: “Nu förstår jag äntligen, det var när du skrev de där orden så fattade jag”....vilken grej va?! det jag hade skrivit och pratat om var ungefär så här:

Multiplikation - vi tar delar och gör till en helhet
Division - vi tar en helhet och gör till delar

Styrkan sitter i barnen som tar till sig och bemästrar språket. Och jag, jag bara ler och känner mig välsignad som får vara med när det händer!

Grunden till detta arbetssätt kommer från Pauline Gibbons arbete med och kring genrepedagogik och jag har stort stöd från min fantastiska stöttepelare och ledstjärna Susanne Jönsson som arbetat så här under flera år. Våra samtal om pedagogik och inlärning är ständigt pågående både online och via hangouts. det är en fröjd att kunna få möjlighet att utveckla sin pedagogik med så kunniga människor som jag har runt mig. Besök gärna hennes blogg: https://ses1549.wordpress.com/

Här nedan vår modelltext om geometriska former:

Dessa ord/begrepp fick vi fram när vi startade med addition:
sammanlagt
summa
antal
fler än
mer
öka
addera
tillsammans
addition
term
totalt
till
plus
ihop….

Det ledde till denna modelltext:

Addition
När vi räknar ihop saker blir det fler.
Antalet saker ökar.
Hur många saker har vi tillsammans?
Hur mycket har vi totalt?
Vilken summa får vi om vi adderar två plus åtta?
Summan blir tio.
Lisa har 5 äpplen, hon får 5 till. Hur många äpplen har Lisa sammanlagt?
addition adderar man termer, svaret kallas summa.

Här kommer två exempel på elevernas egna texter:
additionaddition 2
Blir ni nyfikna på hur jag jobbar, hör av er så kan vi hitta en tid för en träff!
mvh Ninna

tisdag 1 mars 2016

Lärlego och engelska, yes indeed!!

Nu har vi använt lärlegot till ännu ett ämne, nämligen engelska! Det är så häftigt att se hur barnen, när de kommer in i klassrummet, ser att jag plockat fram lärlegot…att sitta ner i lyssnarposition och bara vänta på att få börja lektionen är ett gott betyg på undervisningen och förväntningarna på undervisningen och att få lära. Tänk om alla lektioner fick lov att vara så=)
Jag drog som vanligt vad det står i läroplanen i ämnet engelska, vad vi hittills har gjort och vad vi nu ska satsa på några veckor framåt…nämligen att tala, samtala och utvidga vårt ordförråd. Redan här såg jag några som ryggade tillbaka- tala engelska..det vågar jag inte!
Vi tog ett snack om varför vi känner att vi inte vågar…det känns pinsamt om man säger fel…Bryt, sa vi! Efter en stunds pratande om detta insåg vi att INGEN tyckte det var pinsamt när någon annan sa fel…men många tyckte det var jobbigt om de själva sa fel…summa summarum…lägg bort det…tacka för hjälpen av ett ord, precis som i alla annan undervisning…för vårt motto för läråret var ju  att vi lär oss #tillsammans……#together!!!
Nu var gruppen redo att få instruktioner:
Två och två ska tillsammans välja ett tema att bygga utifrån – ”We wish” (A dream…) eller ”Our favourite place” och sedan bygga upp en platta utifrån det.
Använd så många ord på engelska som du kan, de du inte kan hjälps vi åt med och samlar på tavlan.
Sagt och gjort, byggandet började. Vi vuxna gick runt och stödfrågade, funderade tillsammans med barnen och peppade. Det tog inte lång tid förrän orden började komma…inte från oss vuxna bara utan från barnen…
-Vad heter gran?
-Pine tree, vad heter sjö?
-Lake
Vad heter sjögräs….osv
Barnen var oerhört fokuserade, samtalandet växte allteftersom att barnen blev trygga med uppgiften, sorlet var ibland högt, men vet ni…det handlade bara om engelska och bygget…fullt fokus på uppgiften! Lycka!
Under bilderna kommer ett axplock av de ord som vi fick jobba med under en enda liten engelsklektion!

  
Ordlistan…
lake, water, broomstick, a hidden city, lightning, humans, castle, sword, spiders, pine tree, bat, forrest, sea wead, cactus, bridge, geese, crow, chain, jetpack, witch, beard, marshal of the court, magic wond, helmet, factory, cane, put a spell on, hatmakers, treasure chest
Några av temana var: A hidden city, A clone factory, Pomperipossa, A wedding, By the lake….
Det här bara växer! And we LOVE it!