fredag 3 maj 2013

Använd alternativa verktyg! | Lärarnas Nyheter

Använd alternativa verktyg! | Lärarnas

Klicka på länken så kommer du till en fantastisk artikel...viktig för alla i skolan att läsa!
Nyheterhttp://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2013/04/15/anvand-alternativa-verktyg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar