lördag 8 augusti 2015

Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet?


Ett exempel på hur man kan börja läsårets matematikundervisning -Utmanande undervisning med Lgr11 i centrum

Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor.

I kursplanen står:

”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Så här gjorde vi:

Två och två fick barnen börja tänka, från början märkte jag att de inte riktigt visste var de skulle börja…jag gick runt och lyssnade och fick snart höra: Men, hur långt är sommarlovet då? Aha! Här fick vi en ledtråd…vi behövde veta något om tiden. Vi tittade på almanackan och fick fram ett ungefärligt antal dagar = 70 dagar. Ok, då vet vi det….resonerandet och funderandet fortsatte…och så hörde jag: ”Men jag tror inte att jag har ätit en glass om dagen…kanske 3 i veckan” aha, aspekt nummer två – hur många veckor är så sommarlovet?….Vi räknade igen…10 veckor. Hur ska vi nu göra? Om vi har ätit ungefär 3 glassar i veckan….på vilka sätt kan man räkna ut det? Jo med addition eller multiplikation…så här fortsatte lektionen och varje par kom fram till ett ungefärligt antal glassar.

Här märker jag att några av barnen fastnar vid att vilja veta ett exakt antal glassar, att ungefär inte är ett lätt ord/begrepp att förhålla sig till, där även rimlighet kan vara svårt att fundera kring. Det öppnar upp för många fler av dessa uppgiftstyper.

Dagen därpå samlades de båda halvklasserna och det var dags att höra hur vi nu hade gått tillväga när vi kommit fram till ett svar och många barn ville dela med sig hur de hade tänkt. Multiplikation, division, addera, är lika med, dubbelt och hälften, jämna och udda tal kom fram som beskrivningar och jag bara njöt=)

Jag lyfte upp frågan – Hur många glassar har vi då ätit i hela klassen och hur kan vi räkna ut det? Häftigt att visa dem miniräknaren via projektorn och räkna ut dessa stora tal…vi hade även en elev som älskar att addera stora tal som kontrollräknade. Vi fick olika svar – härligt – det gav ytterligare en aspekt då vi fick fundera på om vi över huvudtaget kunde komma fram till ett RÄTT svar, då vi faktiskt inte kan få rätt svar, för då hade vi behövt ha haft en sommarläxa där ALLA barnen hade skrivit upp varenda glass de ätit…och de förstod att felmarginalen skulle vara stor. Då våra summor diffade på ca 200 glassar (818st – 1020st ) fick vi återigen fundera på om det var rimligt att vi tillsammans ätit ungefär 1000 glassar – och JO, det tyckte de nog.

Lektionen avslutades med att ta ett gruppfoto när vi smaskade på våra favoritglassar – dock ritade versioner. En härlig mattestart!

 

1 kommentar:

  1. Hej, Superbra uppgift! Hur lång tid fick eleverna arbeta med uppgiften? Ungefär hur lång tid fick de på sig att hitta en lösning och hur länge pratade ni om deras olika lösningsförslag?

    SvaraRadera