måndag 14 december 2015

Handledning/coachning till lärare ger resultat

SKOLAN. Coacher som hjälper lärarna att bli bättre i undervisningen har stor effekt, rapporterar Sveriges Radio Ekot 

Källa

Skolverket har gjort ett försök med lärarcoacher i tio utvalda skolor med stora utmaningar, och enligt en utvärdering av Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, så har försöket varit mycket lyckat. Framförallt visas goda resultat i engelska och i svenska som andraspråk.
Resultaten har jämförts med kontrollskolor, och det visar sig att i de skolor där lärarcoaherna har hjälpt lärarna med kompetensutveckling och att utveckla sina pedagogiska metoder så är resultaten mycket goda. Eleverna är mer nöjda med sina lärare, deras betyg har förbättrats. (Aftonbladet)


 Foto: Fredrik Sandberg/TT 


Skolverkets försök med handledare till lärarna visat sig vara framgångsrikt. Det gäller framför allt språkämnena. Källa
För tre år sedan inleddes Skolverkets försök med lärarcoacher, eller handledare.
Tio skolor med stora utmaningar valdes ut och handledarna arbetade både med skolornas lärare i grupper och individuellt.
Och hjälpen för att göra lärarna skickligare har lett till att eleverna förbättrat sina resultat och fått bättre betyg, visar en utvärdering från Institutet för Arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
Forskaren Martin Lundin på IFAU säger att det är i engelska och svenska som andraspråk som man ser tydliga förbättringar bland de elever som gått ut nionde klass.
– Elevenkäterna visar att eleverna är mer nöjda med sina lärare, att de undervisar bättre och att det är en bättre stämning i klassrummet, säger han.
IFAU har jämfört projektet med kontrollskolor utan handledning och det visar sig att där lärarcoaherna har hjälpt lärarna med kompetensutveckling och att utveckla sina pedagogiska metoder syns flera förbättringar.
Inom engelska och svenska som andraspråk är elevernas förbättrade resultat statistiskt säkerställda.
Andra ämnen visar också förbättringar, men de är inte statistiskt säkerställda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar