måndag 14 oktober 2013

Göran Svanelid om att utfoma LPP:er


Göran Svanelid - LPP:er

Mkt bra stöd för att se hela processen i utförandet av LPP:er.
Göran är myntaren till The big 5, och är den som konkretiserat läroplanens förmågemål i bla So.

Läs mer om Göran på svanlelid.se och bli medlem i facebookgruppen: The big five eller finn Göran på twitter:
@gorswa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar