lördag 22 mars 2014

Knäckt av matten...

http://hd.se/familjeliv/2014/03/22/omojliga-matematik/

Knäckt av matten

FAMILJELIV Publicerad 22 mars 2014 kl. 08:00
  • Problem med att göra läxan och matematik. Sonny Thoresen
  • Sofie Johansson och Catrin Stensson är matematikutvecklare i Helsingborgs kommun.HD/NST Sven-Erik Svensson
Svenska elever ligger risigt till när det gäller matematikkunskaper och föräldrar har svårt att hjälpa till med läxorna. I dag tittar vi närmare på detta kärnämne som på flera sätt är en källa till bryderi, och även fått näringslivet att agera.
TV: Så räknar du addition
TV: Så räknar du subtraktion
TV: Så räknar du multiplikation
TV: Så räknar du division
En viktig faktor för att barn ska lyckas i skolan är att föräldrarna stöttar dem. Men det är många mammor och pappor som kliar sig i huvudet när de sitter vid köksbordet och ska försöka hjälpa sina barn med matteläxorna. Redan när barnen går i mellanstadiet börjar många förtvivla. Hur var det nu man räknade ut triangelns area? Nämen, finns inte liggande stolen i division längre?! Och måste alla mellanled redovisas?
Ju högre upp i årskurserna, desto fler föräldrar som ger upp. Ämnet ses ofta som krångligt och det kan vara klurigt att förklara det man själv kanske hade svårast för, eller det man helt har glömt bort.
Marina Sjunnesson, som är lärare på Råå Södra skola i Helsingborg, är medveten om problemet. De föräldrar som har hört av sig till henne överraskas över att matematiken inte är som den var förr.
– Det är inte alls samma fokus på innötning och rabblande. Med undantag för multiplikationstabellen som alla ska kunna utantill.
Hennes råd till föräldrar är att sudda ut de metoder som de själva lärde sig under skolgången. Till exempel trappan och liggande stolen, de används inte längre. Det är nya formler som gäller, och framför allt andra tankesätt.
– Eleverna ska skriva ner mellanled, räkna var talsort för sig, ibland räkna uppåt i stället för neråt...
– Det är viktigt för mig att hinna runt till alla och dyka på dem under lektionen, fråga hur de tänkte när de löste problemet. Barnen ska veta att det finns olika sätt att komma fram till samma svar. Jag ger dem ett smörgåsbord med metoder, så får de välja den som de tycker är lättast.
Marina Sjunnesson ser också till att hennes elever har superkoll på positionssystemet: Tusental, hundratal, tiotal, ental, tiondel, hundradel, tusendel. Det och talhusen är fundamentet i matematiken.
– Man måste vara petig i början, då blir det så mycket lättare för eleverna senare. Inte minst när de ska börja med ekvationer.
En vanlig invändning från föräldrahåll är att det går för långsamt i början, de är oroliga för att barnen inte ska hinna med det som står i läroplanen. Det vittnar grundskolläraren Catrin Stensson om.
– Men även om barnen kan ramsräkna ganska långt, så är det inte säkert att de verkligen förstår, säger hon.
Catrin Stensson jobbar sedan några år tillbaka som matematikutvecklare i Helsingborgs kommun. Det gör även Sofie Johansson, som är gymnasielärare i matematik och fysik.
– En del föräldrar är väldigt skeptiska till hur vi jobbar med att lära ut matte i dag. De tycker att barnen ska räkna i en bok, som de själva gjorde. Men matte handlar inte längre enbart om de fyra räknesätten och beräkningar, utan mer och mer om att använda olika förmågor, säger grundskoleläraren Catrin Stensson.
– Eleverna lär sig på många andra sätt. De jobbar till exempel ofta med uppgifter och problemlösning i grupp för att lära sig att resonera sig fram till olika lösningar, vilket är en viktig förmåga i matematik, säger Sofie Johansson.
Att kunna berätta så att kompisarna förstår hur man tänker och att kunna följa med i någon annans resonemang när de förklarar är viktigt i matematiken. Förr handlade det mer om att vara tyst så att det blev arbetsro och att arbeta på egen hand.
Deras erfarenhet är att det underlättar om lärarna är tydliga med hur de jobbar.
– När jag är ute på skolorna märker jag att allt fler försöker avdramatisera ämnet inför föräldrar, säger Catrin Stensson.
Förståelse är alltså nyckelordet i dagens matematik. Det innebär att lärare kan ge sina elever korrekta svar i samband med att uppgifter delas ut. Allt för att fokus ska bli problemlösningen i sig.
– Mattelärare är numera mest intresserade av det som man förr suddade ut, det vill säga det som visade hur man kom fram till en lösning. Det visar hur var och en tänker och gör att vi kan hjälpa eleverna vidare i förståelsen, säger Catrin Stensson.
Föräldrars engagemang spelar roll för hur det går för barnen i skolan. Forskare är eniga i att det är viktigt att stötta dem i lärandet. Men hur gör man då?
— Mitt råd är att, även om man själv tycker matte är svårt, inte blotta det inför sina barn. Då blir det lätt fokus på förälderns svårigheter i stället för att barnet drivs framåt och tyngdpunkten finns på barnets kunskaper och förståelse, säger Sofie Johansson.
— Som förälder kan man uppmuntra, vara närvarande, hjälpa till på det sätt man kan och prata med barnets lärare om hur man kan stötta, säger Catrin Stensson.
Man ska också tänka på att utnyttja läxhjälp på skolan, om det finns.
– Den är till för dem som vill utvecklas oavsett nivå, inte bara för elever som har det svårt, säger Sofie Johansson.
– Använder barnens lärare sig av flipped classroom, kan det vara till hjälp. Det innebär att eleverna får en videofilmad genomgång, ofta gjord av läraren. De filmerna kan förstås föräldrar också ta del av. Man kan också leta efter genomgångar som finns på Youtube, skapade av andra pedagoger, säger Catrin Stensson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar