torsdag 27 mars 2014

...och så var det matematikundervisningens tur...

Jag har, tillsammans med 9 andra lärare, från olika delar av Sverige, startat en blogg där vi reflekterar över stort som smått från skolvärlden. Det här inlägget blev dagens...

Följ oss gärna på: lararavtryck.moobis.se

"Torsdag – det är min dag på den här bloggen och det är dags att reflektera över veckan som gått. Efter den gångna veckans olika uttalanden i diverse medier angående svensk skolas misslyckanden är det inte lika lätt att skriva ett glimrande och sprakande blogginlägg, men jag ska försöka.
Jag börjar med att säga att: Jag känner inte igen mig i medias bild av matematikundervisningen i Sverige, och jag känner mig absolut inte bekväm med att media nära på gav en fantastisk lärare skulden för att PISA-resultaten dalar. Som om det var så enkelt att det fanns en anledning till att vi tappat mark. Jag är själv ingen forskare, men har närmare 18 års erfarenhet av matematikundervisning och har sett mängder av elever klara sig igenom skolan med goda matematikkunskaper men även en hel del elever som har haft det riktigt kämpigt med att förstå matematiken på djupet och själv kunna generalisera, göra metakognitiva analyser, skapa samband och komma bortom lägsta kravnivån i ämnet. De behöver mer tid, lärarledd undervisning och, med hjälp av språket, göra sina egna tankeprocesser automatiserade.
Vi är olika, barn lär sig olika, de behöver olika anpassningar….och enligt lärarförbundets undersökningar har vi 15 minuter för- och efterarbetet per lektion att göra mirakellektioner anpassade för 26 olika elever…en spännande ekvation=)
Jag väljer att lyssna in debatten, lyssna in mina kollegors kunskaper, både fysiskt närvarande och all de underbara livlinor i vårt utvidgade kollegium, min egen erfarenhet, alla de många böcker, artiklar, utbildningstimmar jag läst och varit en del av och framförallt så lyssnar jag på barnen. Vi har en plan – en läroplan, som mycket tydligt beskriver syftet med ämnet matematik, där kunskapskraven är tydliga och uppdraget är klart och tydligt!

Jag ämnar fortsätta fördjupa mig i ämnet matematisk parallellt med alla de andra ämnen jag undervisar i och bygga på de förmågor eleverna har och möjliggöra varje enskild individs upptäckande av att de kan, vill och vågar se hur vacker matematiken kan vara. Och jag tänker inte ge mig! Ingen elev ska behöva höra det jag fick höra i nian av min mattelärare, när hon frågade vilken linje jag skulle gå på gymnasiet och jag svarade natur. Då tittade hon på mig och sa: det kommer du aldrig klara med ditt huvud!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar