måndag 12 januari 2015

Eva Leffler kommer till #afkUmeå

Eva Leffler, lektor vid Pedagogiska institutionen i Umeå, disputerade 2006 i pedagogiskt arbete med avhandlingen ”Företagsamma elever: diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan”. Eva var tidigare anställd vid fakulteten för lärarutbildning och har en bakgrund som grundskollärare. Hennes forskningsintresse rör främst entreprenöriellt lärande, entreprenöriell pedagogik och skolutveckling.
För närvarande är hon forskningsledare i ett treårigt nationellt utvecklingsprogram inom Ifous (Innovation forskning och utveckling i skolan). Programmets syfte är att under tre år ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt följa dess effekter via forskning. I programmet ingår förutom senior forskare, två doktorander som Eva handleder.
Eva är också involverad i det nationella nätverket CSI Anywhere (Centrum för samverkan och innovation) som leds av Luleå tekniska universitet och det nordiska nätverket CIE (Creativity, Innovation and Entrepreneurship) där hon ingår i nätverkets styrgrupp.
Eva Leffler kommer delta på #afkUmeå med följande presentation ”Att få vara entreprenöriell i sitt eget lärande, vad kan det innebära?”.
Börjar genast fundera över om det skulle kunna innebära att tillsammans med sig själv och andra skapa lärande innanför och utanför skolans väggar? Vi får väl se på #afkUmeå helt enkelt! 
Tycker du att detta låter spännande, så hoppas jag att du anmäler dig!
Hur? Enkelt, du anmäler dig till #afkUmeå genom att fylla i formuläret här: Anmälan #afkUmeå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar