onsdag 14 januari 2015

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, mot diskriminering


Värderingsverktyg från SPSM : här finns även ett bra test ni kan göra för att få syn på förbättringsmöjligheter.

Här läser hela artikeln...

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning vänder sig till förskolor och skolor som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet.

Vad ingår i värderingsverktyget?

Materialet består av dels en digital del med kartläggning och mall för handlingsplan, dels en handledning.
Handledningen ger information och hjälp vid arbetet med kartläggningen. Den finns i tryckt form och kan beställas kostnadsfritt eller laddas ned som pdf.

För vem?

Kartläggning och handlingsplan finns för förskola respektive skola. I skolversionen ingår grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Chef i verksamheten kan använda materialet på organisationsnivå. Pedagoger och övrig personal i verksamheten kan använda det på gruppnivå.

Hur gör man?

Kartläggningsdelen är en hjälp att värdera verksamheten baserad på kriterier från såväl forskning och beprövad erfarenhet, som från krav och bestämmelser i skollagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. 
Graderingen har fem nivåer, där tre nivåer har vissa angivna krav. Däremellan finns nivåer som istället anger ett mellanläge mellan två nivåer. Dessa väljs när verksamheten inte helt uppnått nivån ovanför, men är bättre än nivån undertill. 
Värderingen görs anonymt och det sparade resultatet är bara åtkomligt för den registrerade användaren. Du kan spara när som helst och sedan återvända till värderingsverktyget när du vill. 
Resultatet ligger till grund för utformningen av en handlingsplan. Som verksamhetschef har du möjlighet att jämföra din verksamhets resultat med andra verksamheter genom att markera att du vill dela resultatet.

Nedladdningsbart materialInga kommentarer:

Skicka en kommentar