söndag 17 maj 2015

Framtidens vuxna, det blir bra det! #blogg100 70/100

Det finns så himla mycket att skriva om...det är det som gör det hela så svårt. Tankarna far och nu såhär efter 69 inlägg på lika lång tid så känns det som om inläggen går in i varandra...men skam den som ger sig!

Jag har märkt att det jag ville med denna bloggutmaning var att reflektera mer över mitt yrke och vad det genererar och det har jag verkligen kunnat göra...det är så skönt när alla 1000 tankar som far i 160 liksom lugnar sig och den 8-filiga motorvägen blir mer två-filig..lugnet liksom lägger sig...

Det här läråret har jag liksom andra haft några olika mål i sikte, här kommer jag behandla följande:


"Arbeta aktivt med de övergripande förmågorna som genomsyrar läroplanen


Saker och ting händer...det är inget linjärt arbete man har 
som lärare till 27 st underbara elever med alla sina egna behov och utmaningar...

Men jag vill försöka reflektera lite utifrån 
detta mål, var är jag? Vart ska jag? 

"Arbeta aktivt med de övergripande förmågorna som genomsyrar läroplanen"

Vi är många som är med i facebookgruppen "The big five" som uppstod 
efter Göran Svanelids artikel i 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5
Pedagogiska magasinet 2011-11-08

och som snabbt växte och blev en av de största grupperna av och med skolintresserade människor som äntligen fick draghjälp i att tränga allt djupare in i den "nya" läroplanen Lgr11.

När det Centrala Innehållet presenterades i och med Lgr11´s implementering fick många känslan av att det var så oerhört många punkter som skulle vara med i undervisningen, så att det kändes som om det skulle bli oerhört snuttefierat för eleverna. Vi som varit med på Lgr80´s tid kommer ihåg att det var lite av ett avcheckningsmaterial och mycket specifierat vad man skulle undervisa om. Men var det så mycket snack om vad eleverna skulle ha med sig för kunskaper? Självklart, hos många lärare...men var det riktigt alla? Och hur har Lgr11 tagits emot? Är alla lärarna per automatik väl grundade i den inte längre så nya läroplanen...hur ser det ut?

Det är mycket i skolan som har blivit till det bättre och jag tror verkligen att eleverna lär sig oerhört mycket på vägen...man lär sig ju inte bara i skolan....eller hur=).
Många är vi pedagoger som har ett stort pratbehov när vi träffar andra pedagoger då vårt jobb inte längre är ett ensam jobb, utan måste utvecklas genom samspel med andra. Inte bara på den egna arbetsplatsen utan i andra konstellationer, nya för några, mer vanliga för andra.

Här tänker jag på det utvidgade kollegiet som finns att vara en del av på exempelvis facebook och twitter, i bloggar och exempelvis #PedagogiskaPubar, #TeachMeet och #Edcamps.
Infallsvinklar behöver vi alla ta del av, för att få syn på vårt eget lärande. De som tror att det räcker med att ha en lärarutbildning och en lärarlegitimation för att klara detta yrke resten av sitt arbetsförlagda liv, blir nog inte långlivade i yrket. Vi behöver ändra på "någonannanismen" till "tillsammanismen". Kollegiet - det är VI, alla tillsammans! 

Vilken skatt det finns att ösa ur! Och framförallt, vilka härliga tips, konkreta och inspirerande det finns att göra till sina egna så det passar de barn som finns i just mitt klassrum på min enhet.

Att göra ett djupgående arbete från scratch är ett arbete jag tror att ingen av oss klarar själva, men vi är lärande människor som aldrig får sluta vara nyfikna på nya influenser och "nymodigheter".

Genom det utvidgade kollegiet via sociala medier, samtal med mitt härliga gäng av kollegor på den egna arbetsplatsen samt diverse olika facebookgrupper har jag utvecklat mitt sätt att se på lärande och även hur läroplanen hänger ihop. Det är inte ett snuttifierande vi ska hålla på med, 40 minuter historia, 30 minuter engelska, 80 minuter idrott, 220 min matte...utan det är en helhet! Vårt uppdrag blir att skapa helheten för eleverna. Så viktigt det är att våra elever att omfamna kunskapen från olika håll och skapa meningsfulla och viktiga uppgifter.

De fem övergripande förmågorna som genomsyrar läroplanen är:

Analysförmågan
Begreppsförmågan
Förmågan att hantera information
Kommunikativa förmågan
Metakognitivaförmågan

och det finns lärare som säger att de alltid har undervisat så....och det stämmer nog...men HUR medvetet och strukturerat har jag själv gjort det? På vilket sätt behöver jag organisera mitt undervisande  och vilka uppgifter använder jag för att utveckla dessa 5 förmågor hos var och en i mitt klassrum?
Det är inte helt lätt och inget man gör på en handvändning.

Planeringen för varje nytt arbetsområde ser helt annorlunda ut och nya fokusområden kommer upp på agendan. Vi jobbar mer tillsammans (inte grupparbeten) utan samtalar och analyserar, hittar liknelser och ser vad som skiljer olika delar åt. Vi fokuserar på olika språkmål och bygger upp en bank av begrepp som vi använder många tillfallen att befästa. 
Jag har via en vän, Ulrica Elisson Grane, hämtat hela "kunskapsväggen" och plockar ner de områden vi arbetar med just nu, och använder ibland början och slutet av arbetspassen till att hålla styrfokus på vad det är vi tränat på och vad vi siktar på att kunna.
Kunskapsväggen är varje ämnes centrala innehåll, kunskapskrav och förmågor...Detta håller fokus på vad och hur vi ska lära.

För att kunna träna på alla dessa förmågor krävs ett tillåtande klassrumsklimat, det didaktiska kontraktet behöver vara tydligt och fokus är inte att det finns ett rätt svar. Det ska däremot finnas flera svar, olika utifrån vilken synvinkel man har. Barnen tränar på att resonera om vilket svar som passar bäst, vi får träning i att pröva och ompröva, avgöra om det är rimligt, värdera vårt svar osv. De redogör och samtalar och använder olika begrepp och jag bara häpnar över vilka fantastiska förmågor barn har. 

Det är en ynnest att få jobba med vår framtid! Jag blir inte orolig för att kunskapsbanken minskar...vi får det vi tränar...oslagbara individer som interagerar med olika människor.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar