lördag 16 maj 2015

Tillsammans blir vi bättre! Planer smids....#blogg100 71/100

Tillsammanismen...vi gör tillsammans, samarbete för högre måluppfyllelse...

Nu börjar mina små grå snurra igång efter att ha kollat Twitter och läst vänners skolbloggar!
Flera av mina vänner som jag pratar ett neverending samtal om skola med finns på en plats någonannanstans i landet, Leksand, Ale, Helsingborg och Ängelholm för att nämna några! Det fantastiska utvidgade kollegiet!

Jag har världens möjlighet att ha ett grymt arbetslag med dessa lärare m h a tekniken! (Här bör tilläggas att jag redan har ett helgrymt arbetslag på min skola, som jag inte skulle vilja vara utan en sekund!!!) Med dagens teknik finns det massor av möjligheter till ett allt större arbetslag.

Vilka möjligheter det skapar!
Tillåter mig att drömma en stund...

Förra året samarbetade jag tillsammans med Lottis Isaksson, då boende i Riyadh, Saudiarabien. Vi planerade tillsammans, genomförde i varsin klass och hjälptes åt med reflektion och kamratbedömning eleverna emellan. Då krävdes det att vi använde oss av digitala verktyg! Det som hände då var att det blev "viktigt på riktigt". Förstaklassare brukar vara pigga på det mesta i skolan...allt är ju liksom nytt, men oj vilket engagemang det blev och så oerhört viktiga deras arbeten blev, det var ju andra barn som dels skulle lära sig av oss och vi fick en massa kunskap av dem.
De fem förmågorna genomsyrade arbetet och heliga var de tillfällen som vi kopplade upp oss mot Skype och hamnade i svenska skolan i Riyadh! 

Där någonstans tror jag att intresset för att jämföra och resonera började gro! Barn som från början inte riktigt kände att just läsa och skriva var det roligaste göromålet i skolan, kunde nu berätta om vilka djur hen hade sett när just hen var i Saudiarabien, och hur 50 graders värme kändes. Entusiasmen smittade!

Vår klass gjorde dramatiseringar om hur djur anpassade sig till vintern i Sverige och barnen i Saudiarabien, som då gick i tvåan, gjorde faktatexter om hur djur i deras närområde anpassats till klimatet där. Vi gjorde kamratbedömning på deras texter och resultatet fick vi sedan se i Puppet Pals-filmer där deras nu förbättrade text lästes upp/talades in till filmer.

Fantastiskt var nu för några veckor sedan, när barnen och jag planerade upp vårt kroppen-tema, i början oerhört traditionella önskemål..."du kan berätta och visa bilder, sen kan vi skriva texter och lägga upp på bloggen"....osv. 
Efter en stund var det som om att det plingade till och ut kom..."Nä nu vet jag! Vi gör faktatexter och publicerar på Wikimini, och sen kan vi väl göra egna filmer precis som kompisarna i Saudiarabien gjorde till oss!"

Japp...så får det bli! Vi får helt enkelt göra så och se om det är starten till något nytt och härligt samarbete...kanske en gemensam blogg med andra klasser där vi ger varandra uppdrag och delar med oss av våra kunskaper...

Det är bara tiden som begränsar, vi har det andra-barnen, engagemanget och en outsinlig önskan att skapa lärande, meningsfulla aktiviteter med gruppen och därigenom individerna i fokus!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar