Vi verkar inte komma ifrån det. I skolan. Det stör mig. Det liksom irriterar mitt inre öga. Skolinspektionen granskar verksamhet och sammanställer en eventuell avvikelserapport från det förväntade läget huvudmannen har till uppgift att tillhandahålla en skola för var och en av eleverna. Oavsett vilka förutsättningar hen har vid sitt inträde i verksamheten. Gott så. Huvudmannen ansvarar för att författingens krav på duglig undervisning upprätthålls genom att tillgodose grundläggande krav på miljö, innehåll, material, lokaler och behörig personal på alla poster. Gott så. I teorin. (Läs hela blogginlägget HÄR)