tisdag 7 april 2015

Pedagogiska samtal... #blogg100 38/100

När sker dessa? Var sker de? Och hur ofta får de stryka på foten för sk brandutryckningar som just där och då får högre prioritet. Kan man schemalägga pedagogiska samtal? När passar de då i så fall bäst? Var passar de bäst och med vilka passar de bäst?
Kommer att tänka på författarinnan Denise Rudbergs träningsbok med titeln "Träningen som blir av" för visst är det ofta så att vi hamnar lätt i allt vi inte hann eller gjorde och stannar vid det...det är mycket i verksamhetens årshjul och vi har ju några förskrämda timmar i slutet av varje läsår och inför varje nytt läsår och glöm nu inte de där timmarna som vi delar mellan arbetslag lärare och arbetslag tillsammans med fritids...och vänta...fritids måste ju också få möjlighet att sitta tillsammans och få möjlighet att planera verksamheten innan barnen kommer. Det är mycket nu!

Fast blir de bästa pedagogiska tankarna tänkta under tidspress och mellan andra viktiga programpunkter? Tillsammans med de som har samma ramar, utgångspunkter och tidspressade scheman?
Ja, det kan de verkligen göra och utgångspunkten att vi ska få till stånd en bra verksamhet för i första hand våra elever och i andra hand för oss i personalen är prioriterad.

Men, för att kunna ha våra långtgående tankar och kunna sätta ord på de egna visionerna om verksamheten kan det behövas fler tillfällen för att få tankarna att mogna.

Vilken är min egen roll i detta? Hur bygger vi världens bästa skola utan att vi som tillsammans bygger verksamheten lägger en del av oss i denna tankeverksamhet? Hur skapas möjligheterna och arenorna för detta? Räcker det med de timmar som jag tidigare redogjorde för?

Jag vet att för mig räcker det inte att tänka i slutet eller i början av terminerna utan det tänkandet sker nästan dagligen via sociala medier tillsammans med det utvidgade kollegiet. Där läser jag andras formuleringar och tankar, håller med ibland och andra gånger inte alls, ger mig in i diskussioner och provtänker tillsammans med andra som har helt andra förutsättningar än jag och på så sätt formuleras min vision om vår pedagogiska verksamhet. På detta sätt medvetandegöra jag processen för mig själv och kan då även se en vinst vad gäller en likvärdig skola. 

I detta nu har jag samtal med två av mina kollegor i Umeåpedagognätverket där vi planerar för vår fjärde pedagogiska pub där flera med oss väljer att lägga en kväll just på detta spännande, samtala om pedagogik, lärande och om vår gemensamma framtid och att göra den ljus för de vi värnar om mest-eleverna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar