söndag 12 april 2015

Uttalade och outtalade kriterier för olika bokstäver...hur gagnar det elevernas inre självbild? #blogg100 43/100

Vad skapar vi i skolan för känslor hos eleverna? På vilket sätt är vi medvetna om vad som rör sig inne i elevernas tankevärld och hur medvetna är vi om vad våra "goda" tips och råd gör i elevernas hjärtan och tankar
På vilket sätt skapar varje elev sin bild av sig själv genom olika bokstäver?

Min dotter fick sina första betyg nu i julas och det var fina betyg, ärliga och rättvisa...så tycker jag efter att ha varit med på en hel del information som lärarna gett innan under och efter genomgånget område. Jag har förstått att jag som mamma och lärare är noga med att söka den information som getts ut, och hör av andra att så inte är fallet med allas föräldrar...nä, så är det nog och ibland tycker jag att det går för långt att alla föräldrar ska veta precis allting för det viktigaste är ju hur kraven, förväntningarna och utmaningarna är befästa i varje elev på skoltid. Hur kommer vi annars att nå en likvärdig skola?

Jag tänker mycket på vad det är för krav som jag sätter på mina egna barn utifrån förväntningar och prestation. Jag vet att det jag förmedlar påverkar men det påverkar även hur barnen själva är, huruvida de är karriärstänkande eller har inställningen att göra så lite som möjligt....och allt däremellan. Jag själv hade mycket stora krav på mig själv och var den där "duktiga flickan" som strävade allt högre hela tiden...mycket på grund av att jag inte fick reda på vad jag kunde och hur mycket jag skulle behöva kunna. För mig var alla rätt på proven målet...och jag använde mig av att skriva allt jag visste på vissa frågor som jag inte direkt kunde svaret på...det blev ganska mycket då jag hade läst och läst så att jag kunde meningarna utantill....men vad gjorde det när jag jag inte kunde sovra, hitta det viktiga och det det frågades om...för jag fick inte träna mig på att analyser, resonera såsom det nu är så tydligt i lgr 11 att vi ska lära ut, tack och lov...för vad visade jag på för kunskap när jag skriv allt om den industriella revolutionen på en fråga om hur påverkades människornas livsvillkor utav tex "spinning Jenny".

Igår samtalade jag med en tjej som går sista terminen i nian och en annan som går sista terminen på gymnasiet. Båda var slående överens om att de inte får veta vad som krävs utan at de jobbar och jobbar så länge det finns tid kvar, på att förbättra, fördjupa sina arbeten, för att få ett så bra betyg som möjligt i en skola där det inte sker sambedömning mellan lärarna...och de har båda svårt att sova på nätterna samt vaknar mitt i natten bara för att skriva lite till på uppsatsen, arbetet som har en deadline och är betygsgrundande...

Jag ryser och tänker att detta måste göras något åt! det är fel i hela systemet....men längs vägen faller barnen ihop av utmattning under tiden det tar för skolsystemet att anpassas för den "nya" läroplanen och de nya kunskapskriterierna....

Fortsätter mina tankar imorgon!
Nu, ännu lite mer plugg för mig...#malyft imorgon igen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar